Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

Prodej nemovitosti s sebou přináší nejen potenciální finanční zisk, ale i povinnost zaplatit daň z příjmu, pokud nejsou splněny podmínky pro osvobození od této daně. Tento článek poskytuje stručný, ucelený náhled na daně z příjmu při prodeji nemovitosti v České republice pro rok 2023.
 

Základní principy daně

Podle zákona České národní rady o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.), spadá prodej nemovitosti mezi ostatní příjmy ošetřené v § 10. Daňová povinnost vzniká, pokud prodávající dosáhne zisku, což je rozdíl mezi kupní cenou a pořizovací cenou nemovitosti. Daň z prodeje nemovitosti činí 15 % tohoto zisku.


Výjimky z daně

Podobně jako u většiny daňových pravidel, existují i zde určité výjimky:

  • Časový test - vlastnictví nemovitosti déle než 5 let (pro nemovitosti získané po 1. lednu 2021 se lhůta prodlužuje na 10 let)

  • Časový test - bydlení v nemovitosti alespoň 2 roky před prodejem.

  • Využití prodejní ceny k uspokojení vlastních bytových potřeb do 1 roku od obdržení kupní ceny.

Stačí splnit jednu z těchto výjimek.
 

Termíny pro podání daňového přiznání

Prodávající musí uvést zisk z prodeje nemovitosti v daňovém přiznání do 31. března následujícího roku po prodeji. Tento termín je konečný pro podání daňového přiznání i pro zaplacení daně.

Nicméně, v případě elektronického podání přiznání, například přes datovou schránku, se termín pro podání může prodloužit. V České republice je obvyklé, že pro elektronické podání je termín prodloužen do konce dubna nebo začátku května.

Náležitosti daňového přiznání

Při vyplňování daňového přiznání je třeba uvést prodejní cenu nemovitosti a všechny výdaje spojené s jejím prodejem, včetně pořizovací ceny, nákladů na úklid, úpravy, vyklizení nemovitosti, poplatků za zprostředkování prodeje a náklady na přípravu smluv. Výdaje by měly zahrnovat pouze takové úpravy, které vedly ke zhodnocení nemovitosti.
 

Závěr

Daně z příjmu z prodeje nemovitosti jsou důležitým aspektem prodeje nemovitosti, který by měl vzít v úvahu každý prodávající. S ohledem na výjimky, termíny pro podání daňového přiznání a správné vyplnění daňového přiznání je možné značně snížit finanční zátěž spojenou s prodejem nemovitosti. Doporučujeme všem prodávajícím, aby tyto informace konzultovali s odborníky a pro další podrobnosti či asistenci se neváhali obrátit na naši realitní kancelář.


Potřebujete poradit s daní z příjmu z prodeje nemovitosti?

Pošlete nám kontakt, my se s vámi spojíme.

Kontaktní formulář

Chcete se dozvědět více?
Vyplňte formulář a my Vás budeme kontaktovat.

*
*
*
*
phone: lname: fullname: fname: email: